Eszterlánc Bölcsőde

1193 Budapest, Csokonai u. 7. | +36-1-282-4613 | http://uj.kispest.hu

Oszd meg másokkal!

Desktop

1982-ben épült 80, majd 2010. szeptembertől 96 férőhelyes lakótelepi típusbölcsőde. Az Egyesített Bölcsődék Módszertant Segítő részlege, ahol a szakdolgozók többsége felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik.

A Kispesti Önkormányzat kezdeményezésére – a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Fővárosi Gyámhivatala – a Gyvt. 118§ (2) bekezdése alapján 2000. január 1-től jelölte ki a bölcsődét a szakmai módszertani és továbbképzési feladatok ellátására.

Mint Módszertant Segítő Bölcsőde természetesen aktívan részt vesznek a szakdolgozók gyakorlati képzésében és a kerületi szakdolgozók továbbképzésének szervezésében.

A bölcsődei kollektíva fontos feladatának tartja a gyermekek szakszerű ellátását, a családok segítését. Céljuk, hogy olyan pozitív, elfogadó, szeretetteljes légkört teremtsenek meg a csoportokban, ahova szívesen jönnek a gyermekek és a szülők egyaránt, ahol mindig kapnak megértést és segítséget. A gyermekek tevékenységének lehetőségeit tudatosan bővítik, fejlődésük folyamatát figyelemmel kísérik.

A bölcsődében a nevelés és a gondozás egységet alkot. A gondozás során kialakuló szoros, személyes kapcsolat számtalan lehetőséget kínál új ismeretek szerzésére, a régi tapasztalatok alkalmazására. Támaszkodni lehet a gyermekek természetes kíváncsiságára, érdeklődésére, amely hatalmas motivációs erőt jelent ebben az életkorban.

A bölcsőde az alapellátás mellett gyógypedagógusok segítségével felvállalta a fokozott gondoskodást igénylő sérült gyermekek ellátását és korai fejlesztését is.

Hitvallásunk, hogy a gyermekek napközbeni ellátásában fokozott figyelmet kell fordítanunk az ilyen gyermekeket nevelő családok segítésére. A speciális nevelési igényű gyermekeket nem tekintjük betegnek, csak más szükségletekkel rendelkezőknek, amely szükségletek kielégítésére fel kell készülnünk. Valljuk, hogy a SNI gyermekek az ép gyermekekkel együttes, integrált nevelése a személyiségfejlesztés folyamatában jelentős. Csak egy világ létezik, nincs külön világ a sérült és az egészséges emberek számára. Egy ember, egy adott csoport humanitásának mércéje, hogy mennyire képes befogadni a sérült személyt abba a világba, amelyben valamennyien élünk. A bölcsődei nevelés során arra törekszünk, hogy ezt a szemléletet már kisgyermekkorban elsajátítsák a ránk bízott gyermekek.

Családokat támogató szolgáltatásként a bölcsődében játszócsoport működik. A játszócsoport háziasszonyi szerepét szakgondozónő tölti be, aki rendkívül jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik.

A bölcsődében dolgozó gondozónők munkájukat hívatásnak tekintik, a legújabb szakmai módszerekkel azonosulni tudnak és használják azokat.

További információk:

Parkolás:utcán ingyenes

Kapcsolat:

Kapcsolattartó:Sárosiné Dálnoki Judit tagintézményvezető
Telefon:+36-1-282-4613
Email:eszterlanc@bolcsode.kispest.hu
Honlap:http://uj.kispest.hu
A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil

Az ittlakunk.hu oldalain megjelenő információk, adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges hibákért, hiányosságokért az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget.